کشف ۲۳ تن سوسیس و کالباس تاریخ مصرف گذشته/ گزارش تصویری


۲۳ تن سوسیس و کالباس تاریخ مصرف گذشته در یکی از سردخانه‌های اطراف اراک به ارزش ۳ میلیارد ریال کشف شد و به دستور دادستان مرکز این استان امحا و معدوم سازی شد.

 


۴ دي ۱۳۹۶