صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی


صبحگاه مشترک یگان های مسلح مستقر در فسا با حضور مسئولین شهرستان فسا در منطقه نیروی انتظامی شهرستان شهرستان فسا به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد.

صبحگاه مشترک یگان های مسلح مستقر در فسا با حضور مسئولین شهرستان فسا در منطقه نیروی انتظامی شهرستان فسا به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد.  

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فسائی ، سلیمان کرمی فرماندار ویژه شهرستان فسا امروز در میدان صبحگاه نیروهای مسلح در فسا با بیان  ، مفهوم و جایگاه امنیت از مقوله های اساسی و مهمی است که لزوم وجود آن در تمام ابعاد زندگی بشر به گونه ای ملموس و جدی احساس می شود . در واقع امنیت ، از گذشته های دور تاکنون،منشاء تحولات و دگرگونی های فراوانی شده است .

:eight_spoked_asterisk:امنیت از مهمترین مولفه های اجتماعی است که وجود آن در هر جامعه جزء ضروریات است و بدون آن زندگی سعادتمندانه برای مردم میسر نیست اگر امروزoked_asterisk: امنیت از وضعیت مطلوب ،قابل قبول و مناسبی برخوردار است ،نشان از مشارکت جدی و مسوولانه مردم با مقوله امنیت و تعامل گسترده آنان با مجموعه نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی است که در صورت تداوم این ارتباط و ارتقاء آن ،بی شک به امنیتی پایدارتر دست میابیم

:eight_spoked_asterisk:اقدام نامهربانانه و شوک برانگیز مادری غیر مسوول و غیر متعهد که کودک خود را با سنگدلی به قتل رساند قلبها را جریحه دار کرد . این اقدام ناباورانه ،زنگ خطری برای مسوولین و مردم است ،همه باید احساس مسوولیت کنند تا با شناخت علل و ریشه های این گونه اقدامات از تکرار چنین مواردی جلوگیری به عمل آید. برای رسیدن به این هدف باید عنصر بی تفاوتی را از جامعه زدود .
:eight_spoked_asterisk:با شروع به کار سرهنگ رستمی فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان فسا ، و اراده ایشان مبنی بر تعامل گسترده با مردم می توان نوید آغاز یک فصل جدید در عملکرد و رویکرد نیروی انتظامی داد .عملکردی که طی آن با پرهیز از برخی کاستی ها در گذشته مانند مقوله موتور گیری به سبک و روشی نا موجه ، بتوان اقدامات موثر و منطقی تری را انجام داد .


۱۵ مهر ۱۳۹۶