تازه ها :

عضویت در خبرنامه
چاپ دانلود ارسال
باصری شهردار فسا:

دستم نمک ندارد / شهرداري خوب و ماندنی است که بله قربان گو و کاملاً، مطیع باشد! / یارانه می گیرم چون حقوق که کفاف هزینه هاي زندگی را، نمی دهد!

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰:۴۰:۴۲ کد مطلب: 7009

تصمیم داریم در سایت فسایی با یکی از فعالین سیاسی و اجتماعی مصاحبه داشتبه باشیم. این گفتگو زمینه ای برای آشنایی یا آشنایی بیشتر مخاطبین عزیز فسایی با شخصیت های مختلف و طرز فکر و طبع آنان فراهم می کند. همین جا باید باید سپاس بگذاریم از مصاحبه شونده گان که در این روزگار بی حوصله و سوء تفاهم برانگیز، با حوصله و بزرگواری ، به پرسش های گاه غیر معمول ما پاسخ گفتند.

پایگاه خبری تحلیلی فسایی:  نام "کوروش باصری" را شاید هفت ، هشت ماه باشد بیشتر می شنویم. از آن مسائلی که در ابتدای شهردار شدنش و مخالفت فرماندار وقت درگیرش بود تا امروز که جایگاه موافقان و مخالفانش در شورای شهر عوض شده است. آنها که او را آورده اند در صدد استیضاحش هستند و آنها که به نوعی منتقد آمدنش بودند حالا وکیل مدافعش شده اند.
 بهر حال چرخ گردون است و بالا و پایین های روزگار. دو هفته بعد از استیضاح ناموفق شورای شهر با شهردار قرار گذاشتیم خارج از سوالات مرسوم محافل، گپ و گفتی صمیمانه داشته باشیم. در گفتگوی ما با او اگر چه جناب باصری به خیلی از سوالات با "نقطه چین" و " کلی جواب دادن" پاسخ گفته و در کل سعی کرده از پاسخ های حاشیه ای معروفش شانه خالی کند ولی باز هم خواندن این گپ خودمانی، خالی از لطف نیست:


1- لطفاً خودتان را مختصر و مفید معرفی کنید؟

کورش باصري، خادم مردم انقلابی، مؤمن و با فرهنگ شهر مقدس فسا


2- اسمتان را چه کسی برایتان انتخاب کرده؟ پدرم


3- در کدام شهر و کدام محله متولد شدید؟ شهرستان پاسارگاد/ شهر سعادت شهر / محلّهي سراج آباد


4- فرزند چندم هستید؟ پنجم


5- شغل پدرتان ؟ جانباز 8 سال دفاع مقدس و از کار افتاده هستند


6- کی ازدواج کردید؟ چند فرزند دارید؟ اسم هایشان؟ 

1380/04/18 . 2فرزند پسر ، علی رضا و حسین


7- بیشتر شما را با چه مشخصه اي می شناسند؟ نظم، انضباط، قانونمندي و سخت گیري در کار و مسئولیت / احساسات شدید در دوستی و زندگی


8- تفاوت با ده سال پیش خودتان؟ خیلی پیر شدم


9- همه شغل ها و سمت هایی که تاکنون داشته اید؟ بازرس تنظیم بازار/ بازرس آرد و نان / روزنامه نگار، خبرنگار روزنامه هاي سراسري استان فارس، سردبیر ویژه نامه هاي پارسه، پاسارگاد، از جمله بنیان گذاران روزنامه در شهرستان هاي مرودشـت و پاسارگاد / دبیر کمیسیون تعزیرات فرمانداري مرودشت / کارشـناس اجتمـاعی و سیاسـی فرمانـداري / بخشـدار پاسـار گاد / بخشدار سرچهان بوانات / شهردار زاهد شهر / شهردار فسا

10- تجربه کار در کودکی ؟ یادم می آید که با پایان مدرسه، در سال اول ابتدایی، تمام تابستان، سرکار بودم، تا مهرماه و شـروع دوره جدید، این روند، تا لیسانس ادامه یافت.


11- استقلال یا پرسپولیس؟ از بچگی، استقلالی بودم، الان بی طرف، طرفدار بازي خوب


12- هنرمند محبوب ؟ بازیگران نقش شهید عباس بابایی و یوسف پیامبر


13- سه چیز که همیشه همراهتان است چیست؟ مهر و تسبیح و دستمال کاغذي / در کنار دعاي پدر و مادرم


14- از چه تاریخی وارد فعالیت هاي سیاسی شدید؟ متأسفانه، از کودکی ....


15- با توجه به اینکه جنابعالی فعالیت سیاسی هم دارید بنظرتان آیا با سیاست می شود بهتر زندگی کرد؟ آدم سیاسـی، زنـدگی نمـی کند...


16- خوش دارید شما را "سیاستمدار" خطاب کنند یا یک شخصیت "فرهنگی" ؟ شخصیت سیاسی، فرهنگی


17- اینکه می گویند فسا یک شهر سیاسی است به چه معنی است؟ مردمانی اصیل، نجیب، صاحب دانش و حرفه، از سال ها و قرنها پیش تا کنون، حضور اقشار مختلف مردم در فعالیت ها و صحنه هاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، به ویژه در به ثمر نشستن انقلاب شکوهمند اسلامی، 8 سال دفاع مقدس، پتانسیل غنی در زمینه هاي مختلف موصوف، و به خصوص نیروي انسانی نخبه و فرهیخته که در مناصب بالاي استانی و کشوري قرار دارند؛ شاخص ارزشمند تحصیل کردگی؛ ایـن شـهر فرهنگـی را، بـیش از پیش سیاسی، جلوه داده است؛ در یک کلام: فهم، درك و بینش خاص مردمی ریشه دار... موجب آن گردید که شـهر فسـا را، شهري سیاسی بدانند!


18- اگر دوباره متولد شوید کدام قسمت زندگیتان را تغییر می دهید؟ اعتمادي که به خلق خدا کردم


19- یک جمله از شما خطاب به دکتر دوگانی ؟ خدا قوت


20- یک جمله خطاب به دکتر جمالی؟ آرزوي سلامتی و توفیق در خدمت به مردم

21- کدام اتفاق، زندگیتان را به دو قسمت قبل و بعد از آن تبدیل می کند؟ ازدواج و تولد فرزندانم


22- عجیب ترین گیري که به شما داده اند چه بوده؟ گیر برخی از اعضاي محترم شوراي اسلامی، براي کارهایی که نکرده بودم و مسائلی که تماماً، مربوط به سال هاي قبل از تصدي ام، در شهرداري فسا بود؛ که در واقع پاسـخ تحـولاتی بـود کـه در سیسـتم شهرداري ایجاد کردم، جلو فساد، پارتی بازي و سفارش گري را، گرفتم؛ به قول دوستان؛ مزد توانمندي، شجاعت و پاکدستی...


23- سخت ترین روز زندگیتان کی بود؟ روزهاي سختی در زندگی داشته ام که کم نیستند.


24- اگر به یک سیاره دیگر سفر کنید فقط یک چیز با خودتان ببرید آن یک چیز چیست؟ "قرآن"


25- اگر بخواهید فیلم زندگی یک نفر را بسازید آن یک نفر چیست؟ سردار شهید اکبر کبیري ( دائی بزرگوارم)


26- عیبی که در شما نیست ولی معمولاً به آن متهم می شوید؟ عیب هاي زیادي دارم.


27- باید به دلیلی به شما و یک نفر دیگر براي مدت طولانی دستبند بزنند. دوست دارید آن یک نفر چه کسـی باشـد؟ کـاري نخـواهم کرد که به من دست بند بزنند و به چنین عقوبتی گرفتار آیم!


28- حالا فرض کنید باید به دلیلی به شما و یک نفر دیگر براي مدت طولانی دستبند بزننـد . دوسـت داریـد آن یـک نفـر کـدام یـک ازاصلاحطلبان فسا باشد؟ پاسخ در سؤال قبل مستتر است...


29- به نظرتان به درد نخورترین اختراع بشر چه چیزي بوده است؟ به درد نخور وجود ندارد...، نحوه استفاده مهم است.


30- تا بحال چند بار اسمتان را در گوگل سرچ کرده اید؟ چرا؟ محدود، کنجکاو شدم.


31- به نظر شما خط قرمز ما در رابطه با آمریکا چه چیزیست؟ منویات عالمانه مقام معظم رهبري، در ایـن رابطـه، فصـل الخطـاب است.


32- همین الان چه اتفاقی بیافتد ذوق می کنید؟ پیروزي رزمندگان اسلام، در سوریه، یمن، عراق و...

33- با توجه به اینکه این روزها سرطان مثل سرماخوردگی فراگیر شده، اگر الان بفهمید سرطان دارید چه حسی پیدا می کنید؟ نا امید نخواهم شد...


34- تا بحال به زندان رفته اید؟ به چه جرمی؟ خیر


35- اعتراف به اشتباه از بزرگی انسانهاست. به نظرتان کدام تصمیم سیاسی زندگیتان اشتباه بوده است؟ ورود بـه سیاسـت، هـر چنـد اراده اي در شروع فعالیت سیاسی نداشتم و به علّت سیاسی و انقلابـی بـودن خـانواده، از دهـه ي چهـل و بعـده ا...، ناخواسـته،سیاسی شدم؛ ورود به عرصه روزنامه نگاري و ژورنالیستی که در این مسیر مقدس، آسیب زیادي دیدم.


36- اگر فردا دنیا تمام شود چه کار نکرده اي دارید؟ چشم تنگ مرد دنیا دوست را / یا قناعت پر کند، یا خاك گور (سعدي)
باور کنید، بر دل مانده، آرزویی ندارم؛ طلب غفران و رحمت الهی می کنم.


37- پیش بینی تان از آینده اقتصاد و سیاست ایران چیست؟ جاي امیدواري دارد.


38- یارانه میگیرید؟ چرا؟ بلی / درآمد چندانی ندارم، جز حقوق که کفاف هزینه هاي زندگی را، نمی دهد!


39- شیر ، چاي ا قهوه ؟ هر «3»


40- تاثیر گذارترین آدم زندگی شما؟ برادر کوچکم (قاسم)


41- بنظرتان مشکل اصلی سیاسیون فسا چیست؟ اتحاد بر سر فسا و کنار گذاشتن هرگونه اختلاف، براي توسعه همه جانبه فسا؛ دغدغه و ضرورت است که باید مد نظر همهي این عزیزان باشد.


42- مهمترین شخصت سیاسی شهر فسا کیست؟ چرا؟ شخصیت هاي سیاسی مهم در فسا، بسیارند!


43- مهمترین شخصیت سیاسی فارس کیست؟ چرا؟ همه شخصیت هاي سیاسی فارس، مهم هستند!


44- با کدام یک از چهره هاي اصلاح طلب ارتباط دارید؟ در ارتباطم، مسـائل جنـاح ی، سیاسـی، خطـی، دخـالتی ندارنـد؛ بـا همـه ي نیروهاي انقلابی که خطوط قرمز نظام را، رعایت کنند، ارتباط و رفاقت خواهم داشت.

45- آیا انتظاراتتان از دولت بر آورده شده است؟ این انتظارات چه بوده؟ متأسفانه حمایت دولت از شهرداري ها، بـه ویـژه در مـورد مساعدت هاي مالی، ماشین آلات و... در سال هاي اخیر، تنزل یافته و به صفر رسیده است.


46- بزرگترین علت در رأي مردم به روحانی را چه می دانید؟ مردم براي رأي دادن و انتخاب آزادند، این نقطه قوت نظـام مقـدس جمهوري اسلامی است.


47- عملکرد استاندار سابق چطور بود؟ در مقام قضاوت نیستم...

 

48- از استاندار جدید چه توقعی دارید؟ پیگیري دفاع از حقوق شهرداري ها، در سطح وزارت خانه و مجلـس، ... تقویـت و ارتقـاءکاربردي سیستم مرتبط با امور شهرداري و شوراها، در حوزه هاي ستادي استانداري، توجه به بعد نظارتی و عملکردي، مشاوره اي که نیازمند جدي تحول است؛ افزایش کارشناسان در این حوزه و...

 

49- اولویت اول شهرستان چیست؟ انتخاب فرمانداري توانمند، مجرّب، متعهد، دلسوز و صـادق بـا مـردم و مـدیران ... در حـد و قواره نمایندگی عالی دولت در شهرستان!

50- سوالات استیضاح فروردین 95 چه چیزهایی بود؟ مثنوي هفتاد من کاغذ...


51- مهمترین شخصیت کشور طی بیست سال گذشته؟ مقام معظم رهبري (مدظله العالی)


52- فعالیت رسانه اي هم داشته اید؟ آري، خبرنگار روزنامه و مطبوعات محلی استان فارس، سر دبیر ویژه نامه، هفته نامه و... در شهرستان هاي مرودشت و پاسارگاد!


53- به نظرتان موثرترین سایت فسا کدام سایت است؟ همهي سایت ها مؤثرند؛ در تنویر افکار عمومی/ فسایی، سـرو فسـا، سـلام فسا، آواي فسا، شهروند و... بهترین هستند.


54- کمترین نمره اي که در مدرسه گرفتید کدام درس بود؟ همیشه جزء شاگردان ممتاز و اول بودم


55- دورترین خاطره اي که از کودکی بیاد دارید؟ به یاد نمی آورم.

56- فکر می کنید چند سال فسا شهردار باشید؟ قابل پیش بینی نیسـت ... در هفتـه هـاي اول ورود، مـورد سـؤال و مؤاخـذه قـرار گرفتم؛ برخی از دوستان شورا، همان طور که خودم پیش بینی کرده و گفته بودم، زود پشیمان شدند؛ شهرداري خوب و ماندنی است که بله قربان گو و کاملاً، مطیع باشد!


57- بزرگترین حسن و عیبتان چیست؟ عیب: صراحت کلام / حسن: پشیمانی سریع، پس از خشم


58- ارتباطتان با کدام یک از اعضاي شوراي شهر بیشتر است؟ ارزیابی نکرده ام... با همه این عزیزان تعامل و ارتباط داشته ام؛ با 5 نفر حامی شهردار، بیش تر؛ به ویژه در ماه هاي اخیر!


59- دوست دارید چند سال عمر کنید؟ 80 سال


60- دوست دارید بدانید کی می میرید؟ خیر


61- مهم ترین امضایی که کرده اید؟ امضاء هاي متعدد، بر روي سند ازدواج


62- ماهی چند حقوق می گیرید؟ به خط فقر نمی رسد، بخور و نمیر


63- اگر مجبور باشید در کشوري غیر از ایران زندگی کنید کجا را انتخاب می کنید؟ در هیچ کشوري غیـر از ایـران، زنـدگی بـرایم آسان نیست.


64- بهترین شهر ایران براي زندگی؟ شیراز


65- مهمترین آرزویی که داشتید و برآورده شد چه بود؟ ازدواج و تولد فرزندانم


66- بزرگترین اشتباه جوانیتان؟ ورود به سیاست و فعالیت هاي اجتماعی


67- مرجع تقلیدتان کیست؟ حضرت آیت االله العظمی، امام خامنه اي (مدظله العالی)


68- چند درصد مشکلات کشور ناشی از تحریم هاست؟ محاسبه نکرده ام!


69- نقد شما به نماینده فعلی مجلس؟ برایشان دعا می کنم، در خدمت ایشان، براي خدمت به مردم خواهم بود.


70- وضعیت فعلی شهرداري فسا چگونه است؟ علی رغم پتانسیل غنی و وسیع، نابسامان؛ اگر برخی از دوستان شورا، اجازه دهند، آن را، براي همیشه متحول خواهم ساخت...


71- چه سوالی از شما نپرسیدم؟ جاي سؤال، بسیار است!


72- خودتان در یک عبارت؟ دستم نمک ندارد...


73- نظرتان در رابطه با این مصاحبه؟ نمی دانم، نیت اصلی چیست، اما، در خدمتم.


74- نظرتان در رابطه با این کلمات :
حقوق معوق: آرزومند پرداخت حقوق معوق پرسنل شهرداري هستم.
دکتر دوگانی: زحمات زیادي کشیدند
امام جمعه: مجتهدي صدیق، مدافع ارزش هاي دینی و انقلابی، حامی مردم و مسئولین
مدافعان حرم: سربازان واقعی امام زمان (عج) دوستشان دارم، یکی را، بسیار (برادرم)
نامه چهار وزیر اقتصادي: نمی دانم، چه تأثیري در بهبود روند اقتصادي داشت...
بیمارستان فسا: تغییرات کاملاً محسوس و ارزشمند، در ارائه خدمت به مردم، با تدبیر دولت کریمه و وزیر فرهیخته بهداشت!
خیابان کجو: کجی هم می تواند، موجب شهرت شود.
حراست: فقط نامی از آن، به معناي واقعی باقی مانده است.
صلوات شمار: ثانیه شمار زندگی معنوي/مخصوص خانم ها...
سمیع پور: ---------
موبایل: وسیله ي کارآمد، وقت گیر، مزاحم

سیاست: (یتیم)
کیف سامسونت: محفوظ
شیبکوه: فرهنگی، اصیل و قهرمان

فسا: شهر مقدس
شهرداري فسا: نامی بزرگ، اما، محروم و معیوب
شوراي شهر: تلاش گران بی ادعا
باغ ملی: سند زنده مردمی متمدن و ریشه دار
تپه شهدا : قلب عاشقان
روحانی: عاقل، مدبر و معتدل
فسایی: به روز و وزین
کارگر: دستشان را، می بوسم
کارت عابر بانک: هیچ وقت، آن را، به دستم ندادند، خانواده...
محمود احمدي نژاد: ------
تلگرام. وات ساپ: گرفتاري
محمد خاتمی: --------

با تشکر از جناب شهردار که وقتشان را در اختیار ما قرار دادند.


نام:                       

پست الکترونیک: 
نظر شما:  

نظر سنجی

به نظر شما حقوق ۲۴ میلیونی برای مدیران حال حاضر کشور عادلانه است؟
بله،حقشان است
خیر،خیانت است
 

اخبار ایران و جهان

آرشیو