تازه ها :

درباره ما

آدرس: استان فارس. فسا. ابتدای خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی . روبروی لوازم خانگی محمدی

fasaei@chmail.ir

07312212619


نظر سنجی

عملکرد شورای شهر را چگونه می بینید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف